Lysabild-Skovby Landvindingslag

Velkommen til Lysabild-Skovby Landvindingslag´s hjemmeside

Referat fra generalforsamling den 21.3.22, se under fanebladet Generalforsamling.

Forslag 1, bestyrelsens forslag til generalforsamling, se under generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 21.3.22 på Skovby Kro, se under generalforsamling.

Nyt regnskab for 2021, se under regnskaber

Bestyrelsesmødet den 15.02.22, se under referater.

Nyt referat fra generalforsamlingen i Lysabild-Skovby landvindingslag, se under fanebladet Generalforsamling.

______________________________________________________________________