Lysabild-Skovby Landvindingslag

Velkommen til Lysabild-Skovby Landvindingslag´s hjemmeside

OBS.OBS

Landvindingslagets bestyrelse har med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger truffet beslutning om udsættelse indtil videre – og dermed:   

Aflysning af Skovby-Lysabild Landvindingslags Generalforsamling – tirsdag den 17. Marts 2020 kl. 1900 på Skovby Kro.

/Bestyrelsen.

Nyt regnskab for regnskabsåret 2019, se under fanebladet regnskaber.

Indkomne forslag til den ordinære generalforsamling

1 fra Jan Marcussen og 3 fra Bjarne Markussen, se under fanebladet generalforsamling.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i Lysabild-Skovby Landvindingslag tirsdag, den 17.03.2020 kl. 19.00 på Skovby Kro, se under fanebladet GENERALFORSAMLING