Lysabild-Skovby Landvindingslag

Velkommen til Lysabild-Skovby Landvindingslag´s hjemmeside

Orientering om udsat generalforsamling.

Bestyrelsen meddeler hermed, at generalforsamlingen 2021 – med normal afholdelse i årets første kvartal – må udsættes indtil videre. Udsættelsen skal forstås således, at den gælder indtil der igen tillades et mødedeltagerantal på mindst 100, herunder at der er en rimelig vished for, at forsamlings påbuddet ikke rulles tilbage igen, alt igen set i relation til vedtægternes tidsfrist for indrykning af annonce, reservation af mødelokale m.v.

På bestyrelsens vegne: Svend Michelsen, fm

______________________________________________________________________