Info fra landvindinglaget

En opdatering på hvordan det går med reparationen af diget og kystsikringen. Det har sinket arbejdet med al den regn vi har fået. Men nu er alle skader fra Pøls Huk til pumpestationen fyldt op med ler og jord og klar til at blive tilsået med græs. Nu mangler de ca. 100 m fra overkørslen ved Pøls Huk mod øst. Når jorden er tilstrækkelig tør til at køre på den går arbejdet i gang.  Formand Svend Michelsen”
Med venlig hilsen
Lysabild Skovby landvindingslag
Formand

Svend Michelsen


En opdatering på hvordan det går med reperationen på diget og kystsikringen efter stormfloden i oktober. De store mængder regn har besværliggjort arbejdet, som måtte ligge stille i flere perioder. Det har derfor ikke været muligt at lægge jord i hullerne i diget pga. den våde jord. Vejen foran diget er næsten færdig, så vi kan køre hele vejen med jord til diget. Efter det seneste højvande kan vi nu se hvor det er nødvendigt at forhøje kystsikringen med flere store sten.

Svend Michelsen